FR | DE | NL

Radon

Tussen 1 oktober en 31 december kunt op deze website een radondetector bestellen. Dit betekent dat er tussen februari en oktober geen detectors worden opgestuurd! De volgende meetcampagne begint in oktober. Wanneer u nu bestelt, zult u op de lijst voor de volgende meetcampagne terecht komen.

Voor radonmetingen op uw werkplaats, gelieve zich te wenden tot de website www.radonatwork.be

Bestel een radontest voor €20 (of €15 in Waals-Brabant). Deze wordt u per gewone zending per post bezorgd):

De woning waar de radonmeting uitgevoerd zal worden, bevindt zich in:

·         het VLAAMS GEWEST: vul het online formulier in. Een test kost €20.

·         het BRUSSELS GEWEST: vul het online formulier in. Een test kost €20.

·         de Provincie WAALS BRABANT: vul bij voorkeur het online formulier in of neem contact op met de Provincie Waals Brabant (010/23.62.02 van maandag tot donderdag van 13u tot 16u - sami.bw@brabantwallon.be). Een test kost €15.

·         de Provincie HENEGOUWEN : vul bij voorkeur het online formulier in of neem contact op met Hainaut Vigilance Sanitaire (065/40.36.10 - hvs.radon@hainaut.be). Een test kost €20.

·         de Provincie LUIK: vul het online formulier in. Voor informatie, neem contact op met de Provincie Luik (04/279 78 70 - sami@provincedeliege.be). Een test kost €20.

·         de Provincie LUXEMBURGvul bij voorkeur het online formulier in of neem contact op met de Provincie Luxemburg (084/31.05.03 - samilux@province.luxembourg.be).

·         de Provincie NAMEN: vul het online formulier in. Voor informatie, neem contact op met de Provincie Namen (sami@province.namur.be). Een test kost €20.

Ofwel neemt u rechtstreeks contact op met een meetdienst geregistreerd bij het FANC (link).

Elke bestelling dient ten laatste op 31 december te gebeuren. Na deze datum, of wanneer de voorraad is uitgeput, zal de bestelling naar het volgende meetjaar worden overgeplaatst.

Uw detector wordt vergezeld van een kleine vragenlijst over de precieze plaats van de meting en de begin- en einddatum van de meting. Om een correct resultaat te bekomen is het belangrijk om deze ingevulde vragenlijst samen met de detector terug te sturen na drie maanden van meting (blootstelling) (en ten laatste tegen eind april). Een goede raad: noteer deze datum al in uw agenda wanneer u de test begint!

De gegevens die worden verzameld voor deze aanvraag, worden behandeld overeenkomstig de wettelijke bepalingen die erop van toepassing zijn (Wet van 15 april 1994 betreffende de bescherming van de bevolking en van het leefmilieu tegen de uit ioniserende stralingen voortspruitende gevaren en betreffende het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle en Koninklijk besluit van 20 juli 2001 houdende algemeen reglement op de bescherming van de bevolking, van de werknemers en het leefmilieu tegen het gevaar van de ioniserende stralingen - ARBIS).  Het doel van deze informatie is de identificatie van de blootstelling van de burger en de werkers aan natuurlijke stralingsbronnen. Deze gegevens worden door het FANC en zijn partner in de radonactie verwerkt en worden op anonieme wijze aangewend voor de bepaling van de blootstelling (statistiek) van de bevolking en de werkers op het grondgebied. De persoonsgegevens worden vernietigd 30 jaar na de geldigheidsdatum van de aanvraag. Voor verdere vragen over het behandelen van persoonsgegevens kan u terecht bij de Data Protection Officierhttps://fanc.fgov.be/nl/gdpr.

Een initiatief van:

het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Brussels Gewest (RCIB) en voor Wallonië de vijf provincies van Wallonië (door de SAMI/LPI)

© Copyright 2018 FANC