FR | DE | NL

Radon

WELKOM OP DE SITE VAN DE RADONACTIE!

De Radon Actie vindt plaats tussen oktober en eind december. De volgende meetcampagne begint in oktober. Wanneer u nu bestelt, zult u op de lijst voor de volgende meetcampagne terecht komen.

Om de Belgische bevolking te sensibiliseren over de problematiek van radon, organiseert het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) jaarlijks de Radonactie. Daarbij krijgt het de steun van de vijf Waalse provincies en het Brussels Gewest, vertegenwoordigd door de SAMI ‘s (les Services d’Analyse des Milieux Intérieurs in Luik, Namen en Waals-Brabant), het labo HA (Hainaut Analyses in Henegouwen) en de RCIB (Regionale Cel voor Interventie bij Binnenluchtvervuiling in Brussel).

Met dit initiatief moedigt het FANC de burgers aan om de radonconcentratie in hun woning te meten en eventuele remediëringsacties uit te voeren. Bestel dus zo snel mogelijk een radontest!

De campagne begint op 1 oktober en eindigt op 31 december (of wanneer de voorraad is uitgeput).

Tijdens de Radonactie bedraagt de kostprijs van een radondetector (inclusief hulp bij eventuele remediëringsacties) slechts €15 in plaats van €30. Indien u aan deze actie deelneemt, geeft u het FANC tevens de toestemming om de verkregen meetgegevens en –resultaten te gebruiken voor het verfijnen van de statistieken en voor het vervolledigen van de Belgische radoncartografie.

De radondetector zelf is een cilindervormig potje, waarin zich een gevoelige film bevindt die de radonstraling registreert. Nadien kan uit een laboratoriumanalyse van de film de radonconcentratie in uw woning afgeleid worden. 

RADONACTIE: doe nu de radontest!

Een radontest is eenvoudig uit te voeren. De meting duurt drie maanden en dient uitgevoerd te worden tijdens het winterseizoen, tussen oktober en april. Let wel, de radondetector is slechts éénmaal bruikbaar.Een initiatief van:

het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Brussels Gewest (RCIB) en voor Wallonië de vijf provincies van Wallonië (door de SAMI/LPI)

© Copyright 2018 FANC