FR | DE | NL

Radon

Tussen 1 oktober en 23 januari kunt op deze website een radondetector bestellen. Dit betekent dat er tussen februari en oktober geen detectors worden opgestuurd! De volgende meetcampagne begint in oktober. Wanneer u nu bestelt, zult u op de lijst voor de volgende meetcampagne terucht komen.

Voor metingen op uw werkplaats, gelieve zich te wenden tot de website www.radonatwork.be 

Een radontest is eenvoudig uit te voeren. De meting duurt drie maanden en dient uitgevoerd te worden tijdens het winterseizoen, tussen oktober en april. Let wel, de radondetector is slechts éénmaal bruikbaar.


Hoe u de detector kunt bestellen, hangt af van de plaats waar de woning waar u de radonmeting zult uitvoeren zich bevindt.

Nadat u uw bestelling geplaatst hebt, wordt de detector zo snel mogelijk naar uw adres verstuurd. Het adres voor de installatie van de detector kan verschillend zijn van het verzendadres. Een radondetector kost 20€.

De woning waar de radonmeting uitgevoerd zal worden, bevindt zich in:


Het bestellen van een radondetector is mogelijk tot 31 januari. Na deze datum of indien de voorraad is uitgeput zult u worden doorverwezen naar het volgende meetseizoen.

U zal samen met uw detector een korte vragenlijst ontvangen over de data van blootstelling, de plaats van installatie, enz. Om een correct meetresultaat te verkrijgen, is het zeer belangrijk dat u na 3 maanden de detector samen met de ingevulde vragenlijst naar ons terugstuurt (en dit ten laatste tegen eind april). Noteer alvast de datum voor de terugzending in uw agenda!

Een initiatief van:

het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Brussles Gewest (RCIB) en voor Wallonië de vijf provincies van Wallonië (door de SAMI/LPI)

Copyright © 2014. All rights reserved. Design by JDB-IT