FR | DE | NL

Radon

WELKOM OP DE SITE VAN DE RADONACTIE!

De campagne 2016 is afgelopen. Dit betekent dat er tussen februari en oktober geen detectors worden opgestuurd! De volgende meetcampagne begint in oktober. Wanneer u nu bestelt, zult u op de lijst voor de volgende meetcampagne terucht komen.

Om de Belgische bevolking te sensibiliseren over de problematiek van radon, organiseert het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC) de Radonactie. Daarbij krijgt het de steun van de vijf Waalse provincies en het Brussels Gewest, vertegenwoordigd door door de SAMI, de LPI en de RCIB.

Met dit initiatief wil het FANC de burgers aan moedigen om de radonconcentratie in hun woning te meten en eventuele remediëringsacties uit te voeren. Bestel dus zo snel mogelijk een radontest!

De campagne begint op 1  oktober 2016 en eindigt op 31 januari 2017 (of wanneer de voorraad is uitgeput). Dit betekent dat er tussen februari en oktober geen detectors worden opgestuurd! De volgende meetcampagne begint in oktober. Wanneer u nu bestelt, zult u op de lijst voor de volgende meetcampagne terucht komen.

Tijdens de Radonactie bedraagt de kostprijs van een radondetector (en  hulp bij eventuele remediëringsacties) slechts 20€ in plaats van 30€. Indien u aan deze actie deelneemt, geeft u het FANC tevens de toestemming om de verkregen meetgegevens en –resultaten te gebruiken voor het verfijnen van de statistieken en voor het vervolledigen van de Belgische radoncartografie.

De radondetector zelf is een cilindervormig potje, waarin zich een gevoelige film bevindt die de radonstraling zal registreren. Naderhand kan uit een laboratoriumanalyse van de film de radonconcentratie in uw woning afgeleid worden. 

RADONACTIE: doe de radontest

Voor woningen die zich in het Waals Gewest bevinden, is het mogelijk om een radondetector te bestellen:

  • via het online formulier (voor de provincies Waals Brabant, Henegouwen, Luik en Namen) 
  • voor de Provincie Luxemburg, via de SAMI-Lux
 

Voor woningen die zich in het Vlaams of het Brussels Gewest bevinden, is het enkel mogelijk om een radondetector via het online formulier te bestellen.Een initiatief van:

het Federaal Agentschap voor Nucleaire Controle (FANC), het Brussles Gewest (RCIB) en voor Wallonië de vijf provincies van Wallonië (door de SAMI/LPI)

Copyright © 2014. All rights reserved. Design by JDB-IT